Allihol Acryl Houtveredelinsolie

Snelle droging
Water- en weersbestendig
Niet vergelend

Transparant watergedragen filmvormend houtveredelingsproduct voor binnen en buiten op basis van in water opgeloste gemodificeerde acrylaat.

Terug naar overzicht

Kenmerkende eigenschappen

 • Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo.
 • Waterverdunbaar
 • Goed impregnerend vermogen
 • Gemakkelijk verwerkbaar
 • Goede vloeiing
 • Snelle droging
 • Niet vergelend
 • De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
 • Beperkte filmvorming

Verftechnische gegevens

Type verf:
In water opgeloste gemodificeerde acrylaat
Kleur:
Transparant en houtimitatie kleuren uit
H&H kleurmengsysteem
Glansgraad :
Ca. 20 Gu
Soortelijk gewicht:
1.03 gr/cm³
Verdunning:
Verdunner W1800 / Gedemineraliseerd water / Water
Theoretisch rendement:
Ca. 12 m² per liter bij droge laagdikte van ca. 25 µm
Vaste stofgehalte:
Ca. 18 vol%
Houdbaarheid:
In gesloten, originele verpakking 12 maanden houdbaar.
Leverbare verpakkingen:
375 ml; 750 ml; 2,5 liter
Droging:

bij 20°C en RV 65%
75 µm natte laagdikte
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
Droging
bij 10°C / RV 80%
75 µm natte laagdikte
Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na ca. 8 uur

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden. Vet hout voor de eerste behandeling ontvetten. Het benodigde aantal lagen is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond en het gewenste resultaat. Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan het gestelde in de KVT ’95 “Kwaliteit van houten gevelelementen’’ en BRL 0801 “Houten gevelelementen”. Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet
worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Wij adviseren bij verwerking tegen het dauwpunt aan en lage tempraturen, regelmatig het dauwpunt van de ondergrond te bepalen. Het dauwpunt is van aanzienlijk belang tijdens en na de verwerking en kan effect hebben op droging, hechting en glansgraad.

Aanbrengmethode

Applicatiemethode
Kwast, Roller, Spuit (lage druk)
Spuitopening : 1,5 mm
Druk : 2 – 3 bar

Applicatiecondities Verwerkingstemperatuur
Min. 8°C en Max. 20°C
De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn

Relatieve vochtigheid
Maximaal 80%

Vochtgehalte hout
Maximaal 18%

Systeemopbouw

Algemeen
De onderstaande systemen zijn indicatief. De opbouw van het verfsysteem is afhankelijk van meerdere factoren, zoals bestaand verfsysteem, ondergrond en belasting. De eigenschappen eerder vermeld op dit productblad zijn van toepassing op het door ons aangegeven systeem.

Behandeld hout
Oude lagen geheel of waar nodig verwijderen door schuren of afbijten met afbijtmiddel en behandelen als onbehandeld hout. Zorgvuldig nawassen conform de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het afbijtmiddel. Schuren met fijn schuurpapier in de lengte richting van het hout en stofvrij maken.

Onbehandeld hout 
Ontvetten, schuren in de lengterichting van het hout en stofvrij maken. Voor optimale indringing het hout tweemaal geheel behandelen met Allihol Acryl Impregneer. 2 of meerdere lagen Allihol Acryl Impregneer geven een geringe bescherming. Voor extra bescherming en verfraaiing dient het product afgewerkt te worden met een watergedragen Allihol product naar keuze. Dit is aan te bevelen voor de totale beschermingsduur van het systeem. Onderhoud aan het systeem dient te geschieden na 2 á 3 jaar, afhankelijk van de kleur en staat van het werk. Tussen de verschillende lagen dient het te bewerken oppervlak opgeruwd en te worden gereinigd.

Advies

 • Het product wordt strijkklaar afgeleverd en hoeft niet verdund te worden.
 • Om te komen tot een optimale doordroging adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 70-80 µm.
 • Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het in te zetten project uit te voeren.
 • Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het desbetreffende object.
 • Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen/te mengen in dit product, anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
 • Bij onder andere de volgende houtsoorten kan doorbloeden van inhoudsstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In Grenen en Vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken.
 • Het verdient aanbeveling deze houtsoorten voor te behandelen met een blanke isolatiegrond.
 • De droogtijden vermeld zijn gemiddelden en afhankelijk van aangebrachte laagdikte, applicatiemethode, temperatuur en relatieve vochtigheid.
 • Voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verven verzorgen kwasten volgens de laatste stand der techniek een geleidelijke verfafgifte in de gewenste laagdikte.
 • Voor het reinigen van kwasten cq. rollers adviseren wij u gebruik te maken van verdunner W1800 of een
 • gelijksoortig product.
 • Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals bijv. PVC-tochtprofielen.
 • De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber of siliconenrubber toepassen. Vooraf de leverancier om advies vragen.

Onderhoud

Het verdiend ter aanbeveling voor een optimale en langdurige bescherming van het schilderwerk en de ondergrond deze regelmatig te reinigen met een gebruikelijk huishoudreinigingsmiddel. Door regelmatig controle, het herstellen van gebreken en het regelmatig aanbrengen van een nieuwe verflaag is de levensduur van het schilderwerk en de ondergrond maximaal.

Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de verftechnische adviesdienst. De gegevens uit dit merkblad zijn correct op de dag van uitgifte. Dit blad wordt als dat noodzakelijk is zonder kennisgeving gewijzigd. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van dit blad komt deze uitgave te vervallen. Lees voor gebruik eerst dit Productinformatieblad samen met informatiebladen IB1618/IB9010 en Veiligheidsinformatiebladen.

Aansprakelijkheid op grond van deze merkbladgegevens wordt uitgesloten. Kleur altijd controleren voor gebruik. 1203/ september ’01. Op al onze offertes/leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Verkoopsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt, welke gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Tevens kunt U onze voorwaarden lezen en uitprinten, welke u kunt vinden op onze website www.herfstenhelder.nl. Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Het uiteindelijk resultaat van het werk wordt echter mede bepaald door factoren die buiten onze beoordeli